Didger 5 - filmy instruktażowe • Didger 5 - wprowadzenie
  Poniższe wideo jest krótkim wprowadzeniem opisującym idee działania programu oraz interfejs użytkownika.
 • Didger 5 - importowanie danych i plików wektorowych
  Wideo prezentuje podstawy importu danych i obiektów wektorowych do tworzonego projektu.
 • Didger 5 - pobieranie map WMS
  Poniższe wideo wprowadza użytkownika w obsługę wbudowanej przeglądarki map WMS, za pomocą której pobierać można mapy dostępne online.
 • Didger 5 - nadawanie georeferencji
  Wiedo omawia procedurę nadawania współrzędnych rastrowym obrazom wczytywanym do projektu.
 • Didger 5 - zmiana układu współrzędnych
  W filmie wytłumaczone zostało jak przeprowadzić operację zmiany wykorzystywanego układu współrzędnych geograficznych.
 • Surfer 13 & Didger 5- dodawanie serwera WMS
  W filmie przedstawiona została procedura dodawania serwera do listy WMS.
 • Didger 5 - digitalizacja i ustawianie zakresu i skali projektu
  Wiedo prezentuje proces digitalizacji obiektów na mapie, a także ustawiania skali i limitów tworzonego projektu.
 • Didger 5 - digitalizacja krzywych profilowań geofizyki otworowej i eksport do plików LAS
  Film szczegółowo prezentuje procedurę digitalizacji krzywych otrzymanych z badań geofizyki otworowej. Proces ten pozwala na cyfryzację archwialnych danych pomiarowych. Tak zdigitalizowane dane można następnie wyeksportować do pliku LAS, będącego najpopularniejszym formatem przechowywania danych geofizyki otworowej.
 • Didger 5 - kompatybilność z Surferem
  Wideo opisuje możliwości jakie niesie ze sobą współpraca programu Didger 5 z najpopularniejszym programem firmy Golden Software Surfer 13.
 • Didger 5 - zapisywanie, eksportowanie i drukowanie
  W filmie zaprezentowane zostały podstawy zapisywania, eksportowania i drukowania tworzonych wizualizacji.

 •