Nowości w Didger 5
Didger 5 posiada komplet narzędzi digitalizacyjnych, georeferencyjnych, do tworzenia map i konwersji współrzędnych. Jest niedrogim programem do geoprzetwarzania i konwersji danych, przydatnym dla osób tworzących mapy, kartografów, geologów, specjalistów z obszaru przemysłu rafineryjnego, analityków GIS.

Nowości w wersji 5

Udoskonalony interfejs
Interfejs programu został przebudowany w celu usprawnienia i przyspieszenia użytkownikowi pracy. Użytkownik ma możliwość dostosowania do swoich potrzeb paska narzędziowego i menu, a dodatkowo wyboru pomiędzy trzema dostępnymi wyglądami aplikacji. Zmiany wprowadzane we właściwościach obiektów są natychmiast widoczne na ekranie. Jednym przyciskiem można zmieniać w menadżerze warstw widoczność pojedynczych obiektów.
Kliknij aby powiększyć

Interfejs użytkownika został zmieniony by maksymalnie ułatwić dostęp do warstw i edycję obiektów. Menu programu zostało przeorganizowane w celu ułatwienia dostępu do narzędzi edycji i wprowadzania zmian poszczególnych elementów mapy za pomocą kilku kliknięć myszki.

Pobieranie map dostępnych on-line dzięki wbudowanej przeglądarce WMS
Nowa wersja programu umożliwia użytkownikowi stworzenie lokalnej bazy map dzięki wbudowanej w programie przeglądarce map bezpłatnie udostępnianych on-line na różnych serwerach. Didger pozwala połączyć się z dostępnym on-line źródłem danych, pobrać interesującą użytkownika warstwę a następnie ją dopasować do układu współrzędnych i projekcji tworzonego projektu integrując pobrany obraz w tworzonym projekcie.
Kliknij aby powiększyć

Wbudowana w programie Didger przeglądarka map WMS (web mappers servers) szybko lokalizuje i pobiera wysokiej rozdzielczości obraz i pozwala go użyc jako mapy bazowej.

Eksport projektów do formatów KML i KMZ w celu udostępnienia zdigitalizowanych danych w Google Earth
Każda mapa bazowa powstała po zdigitalizowaniu danych może zostać eksportowana do formatu KML i KMZ. Mapy zapisane w tych formatach charakteryzują się bardzo małym rozmiarem plików, dzieki czemu użytkownicy mogą bez problemów się nimi wymieniać. Wystarczy tylko posiadać zainstalowaną aplikację Google Earth.
Kliknij aby powiększyć

Zdigitalizowane w dowolnej projekcji dane mogą być eksportowane do formatu KML i KMZ, a uzyskane pliki przeglądane w Google Earth.

Nowy Didger 5 dostępny również na 64-bitowe systemy
Instalator programu jest obecnie dostępny na 64-bitowe komputery, dzięki czemu użytkownik nie musi się już martwić, że praca na dużych zbiorach danych przekroczy dostępną pamięć komputera.

Zarządzanie przeźroczystością wszystkich obiektów mapy
W nowej wersji użytkownik ma możliwość kontroli i zmiany przeźroczystości wszystkich obiektów mapy, w tym poligonów, polilinii, symboli, opisów, wypełnienia.
Kliknij aby powiększyć


Obsługa międzynarodowych czcionek
Nowa wersja obsługuje wszystkie międzynarodowe formaty czcionek i znaków w tym zestaw znaków i symboli chińskich, arabskich, hebrajskich, węgierskich, azerbejdżańskich i cyrylicę. Funkcjonalność ta pozwala dostosować wszystkie napisy, teksty i inne atrybuty tworzonego projektu do języka czytelnego przez odbiorców tworzonej mapy.
Kliknij aby powiększyć

Rozszerzony zbiór obsługiwanych formatów danych
Nowa wersja obsługuje 30 nowych formatów danych. Wśród nich wymienić należy export i import plików Adobe PDF, w tym GeoPDF, import i export plików XLSX i XLS a także JPEG-2000.

Rozszerzona biblioteka systemów współrzędnych i projekcji Najnowsza wersja Didger 5 posiada zaktualizowaną i rozszerzoną bibliotekę systemów współrzędnych i projekcji. Dzięki temu użytkownik może w locie dopasować wczytywane pliki do odpowiedniego systemu współrzędnych. Wszystkie parametry tej biblioteki są edytowalne, dlatego też użytkownik może tworzyć i dodawać własne układy współrzędnych i projekcje.
Kliknij aby powiększyć