Opcje GPS  • Digitalizacja z wykorzystaniem jednostek GPS
  • Prezentacja wszystkich ustawień i wyświetlań GPS
  • Podgląd aktualnej wysokości
  • Wyświetlanie wszystkich danych wysłanych z GPS lub ich zapis do pliku tekstowego lub pliku danych
  • Uśrednianie danych pochodzących z GPS
  • Możliwość ustawienia danych GPS jako GPS Input Datum