Systemy projekcji współrzędnych  • Kalibrowanie projektu przy wykorzystaniu układu kartezjańskiego lub przestrzeni projektowej
  • Korzystanie z jednego z 20 dostępnych typów projekcji
  • Konwersja danych na nowe koordynaty wykorzystując metody: Affine lub wielomianów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia
  • Transformacje danych mapy spomiędzy Molodenskiego, Bursa/Wolfe, NADCON
  • Łączenie map wektorowych z różnych projektów w projekcję pojedynczej mapy
  • konwersja projekcji wektorowej lub bitmapowej w projekt rastrowy